Šmykom riadené
nakladače s vysokým
výkonom a ľahkou
ovládateľnosťou.

Profil spoločnosti


Šmykom riadené nakladače LOCUST sú výrobkom spoločnosti WAY INDUSTRIES a.s., ktorá zahájila svoju podnikateľskú činnosť 1.1.2010 a vo svojej činnosti nadviazala na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby v Krupinskom regióne. V roku 2009 došlo v spoločnosti k zmene akcionárov a zároveň sa zmenilo aj obchodné meno spoločnosti.

WAY INDUSTRIES, a. s. sa zaoberá výrobnými zahranično-obchodnými aktivitami v oblasti strojárskej výroby. Rozhodujúci výrobný sortiment výroby tvoria šmykom riadené nakladače pod názvom LOCUST L 453, LOCUST L 752, LOCUST L 753, LOCUST L 853, LOCUST L 903, LOCUST L 1203 a LOCUST L 1203 TELSPEED.

Dobrú obchodnú politiku podporuje kvalita realizovaného servisu na výrobnú produkciu a dodávku náhradných dielov.

Spoločnosť svojou kvalitnou prácou a flexibilitou získala úspešné postavenie v spomínaných oblastiach v rámci Slovenskej republiky a zahraničia.